osteoterapia osteoterapia

Osteopatia

Co to jest osteopatia?

Osteopatia jest to bezinwazyjna metoda terapeutyczna. Zakłada, że organizm stanowi zwartą całość, a wszystkie jego części ze sobą połączone i wzajemnie zależne. Powiązania te stanowią naszą strukturę funkcjonalną. W zdrowym organizmie zachowana jest równowaga w funkcjonowaniu poszczególnych składników struktury. W przypadku choroby, równowaga ta zostaje zachwiana (utracona), a osteopatia dąży do jej przywrócenia. 

 

Głównym celem jest znalezienie oraz zdiagnozowanie występującej dysfunkcji i wyeliminowanie jej.

 

Elementy osteopatii:

  • terapia czaszkowo-krzyżowa - przywraca poprawny mechanizm oddychania pierwotnego, synchronizuje rytm czaszkowo - krzyżowy i udrażnia krążenie płynu rdzeniowo-mózgowego
  • terapia trzewna - poprzez przywrócenie narządom wewnętrznym poprawnej ruchomości ulepsza ich funkcjonowanie,
  • terapia strukturalna - przywraca sprawność w układzie mięśniowo-stawowym

Najczęściej do gabinetu osteopaty trafiają pacjenci z bólami kręgosłupa, rwą kulszową, migrenami, bólami mięśniowy itp. Wieloletnia praktyka udowadnia skuteczność tej metody już po 3-4 zabiegach. To jedna z naszych ulubionych technik.